Jógová terapie sice není účelem jógy, ale je její součastí. Vysvětlení je jednoduché. Jóga je holistická ,,disciplína“, jejíž praxí působíme vždy na  všechny úrovně naší osobnosti.  Každá taková úroveň je součástí celku a my už víme, že vše souvisí se vším. A právě toto je základ jakékoli jógové terapie.

Chceme-li tedy jógovou  terapii zaměřit na odstranění příčin bolesti zad a kloubů, musíme použít pro naší praxi znalosti z funkční fyziologie a anatomie. To vše nás navrací zpět k fyziologickému pohybu. Ten obnovuje naši pohyblivost, navrací nám rovnováhu, zbavuje nás bolesti. Cvičení je vědomé a pomalé tak, aby cílilo na nápravu.

Koncept lekcí a použité prostředky vycházejí ze vzájemné oboustranné propojenosti mezi dechem a zdravou páteří. Způsob jakým dýcháme se totiž významně podílí na postavení těla a sebemenší vychýlení pozice těla je naopak zdrojem nedostatečnosti na úrovni dechové. Navíc dechová nedostatečnost a špatný dechový stereotyp jsou oproti nerovnováze fyzické často přehlíženy.

Způsob dýchání se významně podílí na stabilizaci páteře a stejně tak je důležitý i pro zdravý pohyb. Nádech je  zdrojem energie a stability, výdech organismus očišťuje a zbavuje zbytečného napětí. Nádech a výdech k sobě zkrátka patří  a je moudré s tím v rámci terapie pracovat. V lekcích JT se věnujeme především nácviku plného jógového dechu, jehož součástí je i dech brániční. Ten zajišťuje stabilitu středu těla a umožňuje páteři  zdravý a bezbolestný pohyb. Plný a pomalý dech při optimálním nastavení těla totiž umožňuje vědomé zapojení bránice, která pak plní obě své funkce respirační i stabilizační.

Při správném a zaoseném postavení těla se dech podílí na stabilizaci trupu a zároveň je dostatečně okysličován celý organismus. Pravidelný a pomalý rytmus dechu  pak snižuje stres,  podílí se na uvolnění fyzického i mentálního napětí, snižuje  krevní tlak, eliminuje stavy úzkosti a  navrací nám pocit klidu.

Pro optimální nastavení těla do pozic používáme principy zdravého pohybu. /oporu, záměr, osa těla/.  Klademe důraz na správné provedení výchozí pozice i pro následný pohyb. Základ pro zdravý pohyb v průpravných cvičeních a ásanách jsou lokomoční stádia, vývojové pozice a správný dechový stereotyp.

Lekce trvá 75 minut, není fyzicky náročná, nevyžadují předchozí jógovou praxi. Vítání jsou všichni, kteří se chtějí zbavit bolesti zad, poznat sama sebe skrze tělo, dech a pohyb, nebo se jen příjemně protáhnout, naladit a rozdýchat plíce.

 

                                                           

Kontakt